Македонско-български диференциален речник


палавком. Немирник.
палавникм. Палавник.
палавраж. Лажа, шега.
палавштинаж. Палава постъпка; палавост.
паламидж. Паламуд (Palamys sar­da).
паланчанецм. Жител на паланка.
паларијаж. Вид шапка с козирка.
палатаж. Палат.
палентаж. Качамак. Мамалига. Полента.
палеозоикм. Палеозой.
1 59 60 61 62 63 64