Македонско-български диференциален речник


работништвоср. Работничество.
работоводителм. Ръководител.
работодавецм. Работодател.
1 62 63 64