Македонско-български диференциален речник


жабечкиприд. Жабешки. 
жабицаж. Жабка. Умалително за жаба.
жабјарникм. Жабарник.
жабјиприд. Жабешки
жабраж. Хриле.
жабуњакм. Жабуняк.
жабуњосасв. Покривам се със жабуняк.
жабурканесв. Жабуря
жабуркаж. Мехур който се появява на повърхността на водата. 
жабурливприд. Жабунясал.
1 2 3