Македонско-български диференциален речник


раатм. Рахат. Спокойствие, блаженство, мир.
раатисасв. Освобождавам някого от задължение
раатлакм. Рахатлък. Спокойствие, безгрижие, удобство.
рабм. Ръб.
рабарбараж. Ревен (Rheum).
рабенприд. Ръбен.
рабестприд. Ръбест.
рабинесв. Поробвам.
рабинм. Равин.
работењеср. Работене.
1 2