Македонско-български диференциален речник


лабавприд. Хлабав.
лабавинесв. Разхлабвам.
лабавинаж. Хлабавина.
лавм. (зоол.) Лъв.
лавирасв. и несв.1. Поставям сенки на рисунка. 2. Пречертавам с туш направен с молив чертеж.
лавиринтм. Лабиринт.
лавицаж. Лъвица.
лавканесв. Лая.
лавнесв. Излая.
лавовскиприд. Лъвски.
1 2 3 7