Македонско-български диференциален речник


лабавприд. Хлабав.

лабавинесв. Разхлабвам.

лабавинаж. Хлабавина.

лавм. (зоол.) Лъв.

лавирасв. и несв.1. Поставям сенки на рисунка. 2. Пречертавам с туш направен с молив чертеж.

лавиринтм. Лабиринт.

лавицаж. Лъвица.

лавканесв. Лая.

лавнесв. Излая.

лавовскиприд. Лъвски.

Thanks! You've already liked this