Македонско-български диференциален речник


јабанџијам. Чужденец, непознат човек.
јабланм. Топола (Pop­u­lus pyra­mi­dalis).
јаболкарм. Лице което бере или продава ябълка.
јаболкницаж. Ябълково дърво.

јаболко ср. (бот.) Ябълка.

јаболкоберм. Бране на ябълки.
јаболковприд. Ябълков.