Македонско-български диференциален речник


нèзам. Ни. (Винителен или дателен падеж, кратка форма).

наакасв. Натрупам, нагнетя, нахврлям без ред в голямо количество.

нааласв. Напипвам.

набабари сесв. 1. Отичам, подувам се от болест. 2. Навличам се, обличам се с много дрехи. Бапка да те набабри — клетва.

набабнесв. Набъбна.

набабреностж. Набъбналост.

набабрисв. Набъбне.

набавенприд. Набавен, доставен.

набавтасв. Натрупа.

набавтанаприл. Без много мислене, на късмет.

Thanks! You've already liked this