Македонско-български диференциален речник


нèзам. Ни. (Винителен или дателен падеж, кратка форма).
наакасв. Натрупам, нагнетя, нахврлям без ред в голямо количество.
нааласв. Напипвам.
набабари сесв. 1. Отичам, подувам се от болест. 2. Навличам се, обличам се с много дрехи. Бапка да те набабри — клетва.
набабнесв. Набъбна.
набабреностж. Набъбналост.
набабрисв. Набъбне.
набавенприд. Набавен, доставен.
набавтасв. Натрупа.
набавтанаприл. Без много мислене, на късмет.
1 2 3 4