Македонско-български диференциален речник


евеприд. Ето.

евергринм. Евъргрийн.

евзаж. Евза. Капсула за задействане на огнестрелно оръжие.

евзалијаж. Който е капсули (за огнестрелно оръжие).

евидентенприд. Очевиден.

евидентирасв. и несв. Регистрирам, записвам, отбелязвам в книга.

евидентичарм. Регистратор.

евиденцијаж. Регистриране.

евкалиптусм. Евкалипт.

евлаж. Елша (Alnus).

Thanks! You've already liked this