Македонско-български диференциален речник


евеприд. Ето.
евергринм. Евъргрийн.
евзаж. Евза. Капсула за задействане на огнестрелно оръжие.
евзалијаж. Който е капсули (за огнестрелно оръжие).
евидентенприд. Очевиден.
евидентирасв. и несв. Регистрирам, записвам, отбелязвам в книга.
евидентичарм. Регистратор.
евиденцијаж. Регистриране.
евкалиптусм. Евкалипт.
евлаж. Елша (Alnus).
1 2 3 8