Македонско-български диференциален речник


маалецм. Който е от същата махала. Съкварталец.

маалоср. Махала. Квартал.

маванесв. Удрям, бия някого или нещо.

Маварм. Мавър.

мавканесв. Удрям, нанасям удар.

мавнесв. Ударя.

мавнесв. Махам.

мавтанесв. Ръкомахам.

магазаж. Магазин.

магаричинприд. Магарешко.

Thanks! You've already liked this