Македонско-български диференциален речник


маалецм. Който е от същата махала. Съкварталец.
маалоср. Махала. Квартал.
маванесв. Удрям, бия някого или нещо.
Маварм. Мавър.
мавканесв. Удрям, нанасям удар.
мавнесв. Ударя.
мавнесв. Махам.
мавтанесв. Ръкомахам.
магазаж. Магазин.
магаричинприд. Магарешко.
1 2 3 10