Македонско-български диференциален речник


заабисв. Захабявам.
заакасв. Заблуди се, изгуби пътя. 
заапесв. Захапвам.
заарни сесв. Сдобрявам се, сближавам се. 
заарчисв. Започвам да харча.
забм. Зъб.
забаботисв. Забоботя, започвам да боботя.
забавачеср. Дете което ходи на детска забавачка. 
забавиштеср.Детска забавачка.
забавникм. Развлекателно издание (списание, вестник и т.н..).
1 2