Македонско-български диференциален речник


ка!изв. Вик с който се гонят говеда.

кабаприд. За дамаска – дебела и некачествена.

кабаетм. Вина.

кабаетлијаприд. Виновен. 

кабакм. Тиква.

Thanks! You've already liked this