Македонско-български диференциален речник


даанизв. Дан (Във всекидневната реч дума, която подражава на биене на камбана).
дабм. Дъб.
дабарм. Европейски бобър (Cas­tor fiber).
дабјакм. Дъбрак (място обраснало с млади дъбове).
дабликаж. Младо и ниско дъбово дърво. Дъбче.
дабовприд. Дъбов.
дабовинаж. Дървен материал или дърва за горене от дъб.
дабовицаж. Дъбова прачка.
дабраваж. Дъбрава. 
даванијаи. Задължителни такси, данък.
1 2 3 5