Македонско-български диференциален речник


даанизв. Дан (Във всекидневната реч дума, която подражава на биене на камбана).

дабм. Дъб.

дабарм. Европейски бобър (Cas­tor fiber).

дабјакм. Дъбрак (място обраснало с млади дъбове).

дабликаж. Младо и ниско дъбово дърво. Дъбче.

дабовприд. Дъбов.

дабовинаж. Дървен материал или дърва за горене от дъб.

дабовицаж. Дъбова прачка.

дабраваж. Дъбрава. 

даванијаи. Задължителни такси, данък.

Thanks! You've already liked this