Македонско-български диференциален речник


оазаж. Оазис.
обајцатабр. (само членувано) За лица от мъжки пол или за лица от мъжки и от женски пол – и едния и другия; двамата.
обарасв.(нар. поез.) Претърсвам.
обаренприд. Бланширан.
обарисв. Бланширам.
обатабр. И двамата. И двете.
обацасв. Изцапам. Омърся, опетня; покваря.
обвиделисв. Проглеждам.
обвинетприд. Обвинен.
обвинетприд. Обвинен.
1 2 3 5