Македонско-български диференциален речник


оазаж. Оазис.

обајцатабр. (само членувано) За лица от мъжки пол или за лица от мъжки и от женски пол – и едния и другия; двамата.

обарасв.(нар. поез.) Претърсвам.

обаренприд. Бланширан.

обарисв. Бланширам.

обатабр. И двамата. И двете.

обацасв. Изцапам. Омърся, опетня; покваря.

обвиделисв. Проглеждам.

обвинетприд. Обвинен.

обвинетприд. Обвинен.

Thanks! You've already liked this