Македонско-български диференциален речник


палетаж. Палитра.
палештприд. Много лют на вкус.
паликуќам. Човек който преднамерено е запалил къща.
палилоср. Запалка.
палирм. Ръководител на зидари и група строителни работници.
паличникм. Палешник.
палминприд. Палмов.
раатм. Рахат. Спокойствие, блаженство, мир.
раатисасв. Освобождавам някого от задължение
раатлакм. Рахатлък. Спокойствие, безгрижие, удобство.
1 60 61 62 63 64