Македонско-български диференциален речник


рабм. Ръб.
рабарбараж. Ревен (Rheum).
рабенприд. Ръбен.
рабестприд. Ръбест.
рабинесв. Поробвам.
рабинм. Равин.
работењеср. Работене.
работилиштеср. Место къдто се работи, където нещо се произвежда.
работницаж. Работничка.
работничкиприд. Работнически.
1 61 62 63 64