Македонско-български диференциален речник


пазуваркаж. Джоб до пазвата.
пајаковприд. Паешки.
пајванм. Пайван. Въже с което се връзват краката на кон или магаре, за да не избяга когато пасе.
пајдосм. Прекъсване на работата, пауза.
пајдосасв. Свърши, завърши работа.
пајкаж. Патица.
пајкинприд. Патешки.
пајтонм. Файтон.
пајтонџијам. Файтонджия.
пајтонџилакм. Фатонджийство.
1 57 58 59 60 61 64