Македонско-български диференциален речник


бабалакм. Тъст (баща на жената).

бабарм. Предрешен човек, който, на 14 януари (Нова година по стар стил), ходи по къщите и играе игри и прави шеги във връзка с празника.

бабачком. Бабач. Човечище, едър и силен човек.

бабиликаж. Брѐкина. Вид горско дърво (Sor­bus tormi­nalis).

бабинскиприд. Бабини.

бабицаж. Жена която бабува; акушерка.

бабјакм. Лопен (билка), (Ver­bas­cum phlo­moides).

баблачеср. Плюска, мехур.

бабнатинаж. Оток.

ваазам. Тази (Показателно местоимение за трето лице, женски род, единствено число).

Thanks! You've already liked this