Македонско-български диференциален речник


дамкавприд. Дамгосан. Опетнен, на петна 
1 3 4 5