Македонско-български диференциален речник


дадаж. Название за сестра, сестричка.
дадилкаж. Бавачка, дойка. 
дајреџијам. Лице което свири на дайре.
далчест. Дали (съкратена форма от дали.
далакосанприд. Който боледува от далак.
далдиса (се)св. Гмуркам (се).
далековидприд. (мед.) Далекоглед.
далекосеженприд. Дългосрочен. 
далекуприл. Далеко. 
далекугледприд. (мед.) Далекоглед.
1 2 3 4 5