Македонско-български диференциален речник


работилиштеср. Место къдто се работи, където нещо се произвежда.
работницаж. Работничка.
работничкиприд. Работнически.
работништвоср. Работничество.
работоводителм. Ръководител.
работодавецм. Работодател.
1 2