Македонско-български диференциален речник


даваницаж. Задължителна такса, данък.
давежм. Давене, задушаване, обикновено за кучета.
давеженприд. Задушаващ. 
давеник — м. Удавник.
давинесв. Задушавам.
давијаж. Тъжба, жалба.
давливприд. Плодороден.
даволи (се)несв. Боря се, гушкам се на игра.
дагаж. Дъга.
даговитприд. Дъгообразен.
1 2 3 4 5