Илинден 1903 — 1953

Intro


Редактирал: Любен Димитров

Pub­lished by the Mace­don­ian Tribune

107 S. Capi­tol Ave. – Indi­anapo­lis, Ind., U. S. A.

Емблемата на илинденци

Емблемата на илинденци

Тоз който падне в бой за свобода,

той не умира: него жалеят

земя и небо» звяр и природа,

и певци песни за него пеят

Христо Ботйов