Пантеон — речник на всички богове, богини и божества

У

Уран (старогр. Ουρανός, лат. Ūranus, англ. Uranus) Гръцка и римска митология. Най-ранният върховен бог, персонификация на небето, син съпруг на Гея и баща на титаните, циклопите, сторъките.

Урания (лат. Ūra­nia, англ. Ura­nia) Гръцка и римска митология. Муза на астрономията и геометрията, изобразявана със земното кълбо и указателна палка в ръце.

Thanks! You've already liked this