Учебник по стенография

2.1.1. Символизиране на Е

Гласната Е се изразява символично само тогава, когато се намира между две съгласни. Между два знака на съгласни, свързани непосредствено, чрез застъпване или с помощта на съединителна чертица се чете Е.

Примери:

беден, верен, ген, ден, женен, зелен, железен,
кец, летен, летец, месец, метеж, небесен, певец, рев,
север, течен, фенер, хелер, ценен, челен, шеф, щекер.

В стенографията не се пишат главни букви. Собствените имена се подчертават.

Бекерел Велес Гешев Серес Тетевен Хегел Шефер Щерев

Подчертават се и наименованията на предприятия, учреждения, партии и др., които в обикновеното писмо се пишат с инициали: 

БСП

БДЖ БНБ МВР БЗНС СДС КГБ ФБР ВЕЦ

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите и изразите. Сверете написаното с това тук и поправете допуснатите грешки: берекет, Вежен, вечен, Гелер, десен, Желев, земен, кеч, кеш, леден, немец, песен, пещерен, рефер, решен, седеф,  терен, фен, Хефес, цев, цех, шеметен, БЧК, ДНК, ДПС, НДК, ТЕЦ, зелен венец, лечебен мед, небет шекер, неделен ден, черен лебед.