Учебник по стенография

Стенографско изписване на думи, изрази и изречения.
- Към 2.1.1.