Учебник по стенография

2.3.2. Изписване на А

Когато се употребява като самостоятелен знак, А се пише като точка (без съединителните чертици}. Като съюз тя се пише на основната линия, а когато се използва за членуване на имената от женски род се пише на втората линия, близо до края на думата, за която се отнася.

ИЗПИСВАНЕ НА А В НАЧАЛОТО НА ДУМИТЕ

Гласната А в началото на думите се свързва със следващите знаци непосредствено, с помощта на съединителна чертица или чрез сливане. Слива се със знаците на обикновено В, начално З, начално Ц и знака на Ф, като при това се пише в обратна посока.

аб ав аг ад аж аз ак ал ам ан ап

ар ас ат аф ах ац ач аш ащ  

Примери:

абажур, авеню, Агоп, Адам, азот, акула, Алеко, Амур, аналог, апаратура, аромат, Асен, Атина, афера, Ахил, Ацев, Ачев.

ИЗПИСВАНЕ НА А СЛЕДГЛАСНА

боа Лавоазие диалог Ханаан папуас реален Хуан

ИЗПИСВАНЕ НА А СЛЕД Т

За да се избегне съединяването под ъгъл е по-удобно А да се пише след Т с посока нагоре.

Агата Венета диета защита Батак Ропотамо титан фатален

Сричката ТА в началото на думите може да започне от четвъртата линия, така че останалата част от думата да се напише на основната линия.

табор таван Талев Тамара Тасос атака атаман Атанасов

Задачи:

  1. Прочетете примерите и ги препишете по няколко пъти.
  2. Напишете на стенографски думите, изразите и изреченията, а след това щракнете тук , проверете и поправете допуснатите грешки:абат, абонат, Адис Абеба, акуратен, Аладин, Ален Делон, Алън Дълес, аморален, ананас, анасон, анод, Аполо, апотема, Арабаконак, Арарат, Асан, Атила, Атон, афиш, ахат, ацетилен, боаз, диабет, диагонал, Генуа, Канаан, Неапол, дата, комета, монета, пехота, ракета, бутан, Позитано, еталон, Табаков, аташе, зелена салата, Пета рота получи задача за атака. Тамара Тачева чете реферата на Атанас Тасев. Чичо Тако копаеше с лопата.