Учебник по стенография

2.1. Символизиране на гласните

Символизирането е условен начин за изразяване на гласните. Чрез промяна на формата, големината или положението на съгласните може да се съди за съществуването на една или друга гласна след тях.

Thanks! You've already liked this