Учебник по стенография

Стенографско изписване на думи, изрази и изречения.
- Към 2.1.1.

Thanks! You've already liked this