Пантеон — речник на всички богове, богини и божества

Г

Галатея (старогр. Γαλάτεια, лат. Galatēa, англ. Galatea) Древногръцка и римска митология. Девойка, която била една от статуите на митологичния скулптор Пигмалион, на която после Афродита вдъхва живот в отговор на молбите на скулптора.

Галлу (акадски gal­lûр англ. Gal­lu) Месопотамска митология. Демонът галлу или галла е велик подземен демон, който отвежда жертвите от злополуки в подземния свят.

Ганимед (старогр. Γανυμήδης, лат. Ganymēdēs, англ. Ganymede) Древногръцка и римска митология. Прекрасен младеж, син на троянския цар Трос и нимфата Калироя. Заради своята красота е похитен от Зевс и отведен на Олимп, където поел задълженията на виночерпец на боговете.

Гилгамеш (англ. Gil­gamesh) Месопотамска митология. Полубожественият цар на Ерех, град в Южна Вавилония, и герой на епичния сборник от митични приказки, една от които разказва за наводнение, покрило земята.

Горгона (старогр. Γοργών/Γοργώ, лат. Gorgōn, англ. Gor­gon) Древногръцка и римска митология. Всяка една от сестрите Стено, Евриала и Медуза, които имали змии вместо коси, а погледът им превръщал всичко живо в камък.

Гудрун и Кримхилда (старонорвежки Guðrún, англ. Gudrun и Guthrun) митология. Дъщерята на краля на Нибелунгите и съпругата на Сигурд, по-късно на Атли, в „Сага за Волсунгите“.

Гунар (англ. Gun­nar) митология. Съпругът на Брюнхилда, зет на Сигурд и брат на Гудрун в „Сага за Волсунгите“.

Гунтер (англ. Gun­ther) митология. Крал на Бургундия и съпругът на Брюнхилда в „Песен за Нибелунгите“.

Thanks! You've already liked this