Пантеон — речник на всички богове, богини и божества

В

Валкирии (др.-исл. valkyr­ja, англ. Valkyrie и Walkyrie) Скандинавска митология. Войнствени девици, подчинени на Один, участващи в разпределянето на победите и определящи кой да умре и кой не в битките и водещи душите на падналите смели воини във Валхала.

Венера (старогр. , лат., англ. Venus) Римска митология. Богиня на плътската любов и физическата красота.

Веста (лат., англ. Ves­ta) Римска митология. Богиня на свещеното огнище и на дома, пред която се прекланяли в храм със свещен огън, над когото денонощно бдели жриците-весталки, тъй като угасването му се считало за лоша поличба.

водни нимфи (англ. water nymph Древногръцка митология. Нимфа, като наядите или нереидите, живеещи във или близо до вода.

Вулкан (лат. Vol­cānus, англ. Vul­can) Римска митология. Бог на разрушителния огън и ковашкото изкуство, съпруг на най-красивата римска богиня — Венера..

Thanks! You've already liked this