Пантеон — речник на всички богове, богини и божества

Х

Хадес (старогр. ᾍδης, англ. Hades) Древногръцка и римска митология. а. Богът на подземния свят и разпределител на земните богатства. б. Това подземно царство, обиталището на сенките на мъртвите.

Харити (старогр. Χάρις, лат. Grā­ti­ae, англ. Graces) Древногръцка и римска митология. Три богини-сестри – Аглая („сияйна“), Ефросина („благоразумна“) и Талия („цветуща“), които разпространяват грацията и красотата.

Харон (старогр. Χάρων, лат. Charōn, англ. Charon) Древногръцка и римска митология. Лодкарят, който прекарва мъртвите мъртвите през реките Стикс и Ахерон в подземното царство на Хадес.

Хеката (старогр. Ἑκάτη, лат. Hecatē, англ. Hecate и Hekate) Древногръцка и римска митология. Древна богиня на плодовитостта, който по-късно се свърза с Персефона, царицата на бога на подземното царство Хадес и закрилница на вещиците.

Хектор (старогр. Έκτορας, лат., англ. Hec­tor) Древногръцка и римска митология. Троянски принц, най-големият син на Приам и Хекуба, убит от Ахил в „Илиада“ на Омир.

Хекуба (старогр. Ἑκάβη, лат., англ. Hecu­ba) Древногръцка и римска митология. Съпруга на троянския цар Приам и майка на Хектор, Парис и Касандра в „Илиада“ на Омир.

Хел (ст. скандинавски Hel) Скандинавска митология. Богиня на смъртта и подземния свят; дъщеря на Локи.

Хелхайм Скандинавска митология. Подземен свят за умрелите, които не са убити в битка.

Хера (старогр. Ήρα, лат. Hēra, англ. Hera и Here) Древногръцка и римска митология. Сестра и съпруга на Зевс, богиня, покровителка на брака и пазеща майките по време на раждане.

Херакъл (старогр. Ἡρακλῆς, лат. Her­culēs, англ. Her­cules и Her­a­cles или Her­ak­les) Древногръцка и римска митология. Синът на Зевс и Алкмена, герой с необикновена сила, спечелил безсмъртието, като извършил 12 подвига, изисквани от Хера. В римската митология е наричан Херкулес.

Хермес (старогр. Ἑρμῆς, лат. Her­mēs, англ. Her­mes) Древногръцка и римска митология. Богът на търговията, изобретението, хитростта и кражбата, който също е служил като пратеник, писар и вестител за другите богове.

Хермес Трисмегист (старогр. Ερμής ο Τρισμέγιστος, лат. Mer­curius ter Max­imus, англ. Her­mes Tris­megis­tus) Древногръцка и римска митология. Името на египетския бог Тот, легендарният автор на произведения по алхимия, астрология и магия, дадено му в гръцката митология.

Хигия (старогр. Ὑγιεία или Ὑγεία, лат. Hygēa или Hygīa), англ. Hygeia) Древногръцка и римска митология. Богиня на здравето.

Хидра вж. Лернейска хидра

Химен и Хименей (старогр. Ὑμήν, лат. Hymēn, англ. Hymen) Древногръцка и римска митология. Бог на сватбите и церемониите, на когото се молят при всяка венчавка.

Химера (старогр. Χίμαιρα, лат. Chi­maera, англ. Chimera и Chi­maera) Древногръцка и римска митология. Огнедишащо женско чудовище, обикновено изобразявано като лъв с глава на коза и опашка, която може да завършва с глава на змия.

Хиперион (старогр. Ὑπερίων, лат. Hyper­īōn, англ. Hype­r­i­on) Древногръцка и римска митология. Титан, син на Гея и Уран и баща на Хелиос.

Хирон (старогр. Χείρων, лат. Chīrōn, англ. Chi­ron) Древногръцка и римска митология. Мъдър кентавър, учител на Ахил, Херакъл и Асклепий.

Thanks! You've already liked this