Пантеон — речник на всички богове, богини и божества

Л

Лабиринт (старогр. Λαβύρινθος, лат. labyrinthos, англ. Labyrinth) Древногръцка и римска митология. Сложна постройка, направена по проект на от Дедал за за критския цар Минос, за да държи Минотавъра.

Лаокоон (старогр. Λαοκοων, лат. Lāo­coōn, англ. Lao­coon) Древногръцка и римска митология. Троянски жрец на Аполон, убит заедно с двамата си сина от две морски змии, заради предупреждението му за Троянския кон.

Лаомедонт (старогр. Λαομέδων, лат. Laomedōn, англ. Laome­don) Древногръцка и римска митология. Основател на първото царство на Троя и баща на Приам.

Лапити (старогр. Λαπίθαι, лат. Lap­i­thae, англ. Lap­iths) Древногръцка и римска митология. Митическо племе от Тесалия, които след свада с опиянените на сватбата на техния цар кентаври ги побеждават.

ларва (лат. lar­va) Римска митология. Зъл дух на мъртвец; лемур.

Леандър (старогр. Λέανδρος, лат. Lēan­der, англ. Lean­der) Древногръцка и римска митология. Младеж влюбен в Херо, който по време на едно от нощните си плувания до Хелеспонт, за да бъде с нея, се удавя.

Леда (старогр. Λήδα, лат. Lēda, англ. Leda) Древногръцка и римска митология. Царица на Спарта и майка от Зевс превърнал се на лебед, на Хубавата Елена и Полидевк, а от нейния съпруг Тиндарей, на Кастор и Клитменестра.

Лернейска хидра (старогр. Λερναῖα Ὕδρα, лат. angue Ler­naeo, англ. Ler­naean Hydra) Древногръцка и римска митология. Чудовище с тяло на змия и девет драконови глави, убита от Херкулес.

Лета (старогр. Λήθη, лат. Lēthē, англ. Lethe) Древногръцка и римска митология. Реката на забравата, една от петте реки в Хадес.

Локи (англ. Loki) Скандинавска митология. Бог на хитростта и огъня, който създава противоречия, особено сред другите богове.

Луна (лат. Lūna, англ. Luna) Римска митология. Богиня на Луната.

Thanks! You've already liked this