Само 4 кг от главния агент на ботокса са достатъчни, за да се отрови цялото човечество

Глав­ни­ят пара­ли­ти­чен агент в доб­ре извес­т­ния напос­ле­дък покрай опи­ти­те за раз­кра­ся­ва­не ботокс е Clostridium Botulinum – грам-пози­тив­на, споро­образу­ваща бак­те­рия във фор­ма­та на пръ­чи­ца. Още

Thanks! You've already liked this