Четиритактов велосипед“

Източ­ни­ци: urdesign​.it via Graham on Pinterest

Холанд­с­ко­то сту­дио TSG Essempio съз­да­де ‘Чети­ри­так­тов вело­си­пед‘, нео­би­ча­ен вело­си­пед, кой­то може да се задвиж­ва еднов­ре­мен­но как­то с кра­ка­та, така и с ръцете.

Thanks! You've already liked this