Суперхрани 12: Киноа

Източ­ник: thestonesoup​.com от AS на Pinterest

Киноа е пълен про­те­ин, кое­то озна­ча­ва че съдър­жа всич­ки ами­но­ки­се­ли­ни, необ­хо­ди­ми за наши­те хра­ни­тел­ни нужди.

Thanks! You've already liked this