Разходка със Стаут Скараб, модел от 1935 г.!

Източ­ник: zipquote​.com от Heather на Pinterest

Една раз­ход­ка с този про­из­ве­ден в далеч­на­та 1935 г. и изпре­ва­рил сво­е­то вре­ме автомобил-скарабей.

Thanks! You've already liked this