Печена царевица с пармезан и чесън

Източ­ник: от bonniericks на Pinterest

За: 4 порции
Вре­ме за под­го­тов­ка: 10 минути
Вре­ме за гот­ве­не: 20 минути
Total Time: 30 минути

Необходими продукти:

4 царе­вич­ни коча­на със зърната
2 ч.л. масло
1 ски­лид­ка настър­ган чесън.
1/​4 чае­на чаша пряс­но настър­ган пармезан
1 суп. л. маг­да­ноз пряс­но наря­зан, за гарниране

Начин на приготвяне:

Нагрей­те гри­ла до 350° — 400°. Пре­мах­не­те сви­ла­та и обел­ки­те от царе­вич­ни­те коча­ни. Сме­се­те настър­га­ния чесън и мас­ло в мал­ка купич­ка. Раз­то­пе­те мас­ло­то в мик­ро­въл­но­ва печ­ка за 10 — 15 секун­ди на сил­на степен.

Пече­те царе­ви­ца­та дока­то леко заго­ри и хуба­во пожъл­тее (око­ло 15 — 20 мину­ти). Нама­же­те чес­но­во­то мас­ло вър­ху царе­ви­ца­та и поръ­се­те отго­ре с пар­ме­зан. Гар­ни­рай­те с магданоз.

Thanks! You've already liked this