Оцветени чорапогащи — за Хелоуин и за всеки ден

Източ­ник: theworkisgettingtome​.blogspot​.com от C на Pinterest

Взе­ме­те най­ло­нов чора­по­гащ­ник. Намач­кай­те го на къл­бо и стег­не­те къл­бо­то на някол­ко мес­та със ста­ра връз­ка за обув­ки или дебел здрав конец. Оста­ве­те един дълъг край. Раз­тво­ре­те боя за яйца във вода и доба­ве­те мал­ко оцет. Поста­ве­те на кот­ло­на да заври и пото­пе­те — като дър­жи­те за дъл­гия край. Кога­то се оцве­ти доста­тъч­но, изва­де­те, оста­ве­те го в мив­ка­та да изсти­не, раз­вър­же­те, про­мий­те, изсу­ше­те и сте гото­ви. Ако повто­ри­те про­це­ду­ра­та с друг цвят, ще полу­чи­те шарен чорапогащник.

Thanks! You've already liked this