Невероятен скок с крилат костюм на Александър Поли

Екс­тре­мен полет с кри­лат кос­тюм с пре­ми­на­ва­не през скал­на арка със ско­рост 250 км/​ч.

Thanks! You've already liked this