Направи си сам кутийка

Източ­ник: отAlexis Helms на Pinterest

Ще ви тряб­ват клеч­ка за зъби, кар­тон, мал­ко кон­ци и еле­мен­ти за деко­ра­ция. Лесен начин да си напра­ви­те кутий­ка за бижу­та или за как­во­то дру­го се сетите!

Thanks! You've already liked this