Направи сам — люлка от гума

Източ­ник: barefootnparadise​.blogspot​.com от Tammy на Pinterest

Ще оси­гу­ри дъл­ги часо­ве забав­ле­ние на двора.

Thanks! You've already liked this