Направи сам детска люлка

Източ­ник: pinjacolada​.blogspot​.be via Ann Marie on Pinterest

Ще ви тряб­ват само мал­ко здрав плат, чети­ри про­би­ти в кра­и­ща­та дър­ве­ни ръкох­ват­ки и въженце..
Как да раз­кро­и­те и уши­е­те пла­та и да сгло­би­те люл­ка­та може да види­те тук.

Thanks! You've already liked this