Най-добрият липсинг

Лип­син­гът или син­х­ро­ни­зи­ра­не­то на дви­же­ни­е­то на уст­ни­те с вока­ла на песен ста­ва все по попу­ля­рен. Но изпъл­ни­те­лят в това видео 

Thanks! You've already liked this