Мост от времето на династията Мин в Китай

Източ­ник: beautiful​-portals​.tumblr​.com via Nicky on Pinterest

Thanks! You've already liked this