Люлееща се овца

Източ­ник: от Deniise Ruiiz на Pinterest

Тряб­ват ви само две мал­ки пар­че­та водо­ус­той­чив шпер­п­лат, пар­че дър­ве­на гре­да, овча кожа, мал­ко уме­ния… и ще зарад­ва­те някой мал­чу­ган с така­ва чудес­на люле­е­ща се овца.

Thanks! You've already liked this