Куче осиновява бебе-шимпанзе

Източ­ник: themetapicture​.com от Kelly на Pinterest

След като май­ка­та шим­пан­зе живе­е­ща в зоо­парк уми­ра, един от слу­жи­те­ли­те взи­ма мал­ко­то бебе шим­пан­зе вкъ­щи, за да се гри­жи за него. Не е и пред­по­ла­гал дори, че него­во­то куче, роди­ло наско­ро, ще оси­но­ви мал­ко­то шим­пан­зе и ще го отгле­да заед­но със сво­и­те мал­ки кученца.
Thanks! You've already liked this