Кула за картофи от… стари автомобилни гуми

Източ­ник: rockinthestove​.com via Kendra on Pinterest
Кар­то­фи­те тряб­ва да се зара­вят два пъти дока­то рас­тат… а тук виж­да­те един мно­го по-лесен начин как да пра­ви­те това.
Thanks! You've already liked this