Кафене върху скали — Гудрон, Франция

Източ­ник: gypsypurpletravels​.tumblr​.com от jenna на Pinterest

Thanks! You've already liked this