Каменна риба (Synanceia verrucosa)

Източ­ник: seaphotos​.com via Rebecca on Pinterest

Да, това е риба… Ако още не сте я виде­ли, вгле­дай­те се по-вни­ма­тел­но! Това е кам­мен­на риба, а име­то й про­из­ли­за от отлич­ния камуф­лаж, бла­го­да­ре­ние на кой­то се мас­ки­ра като камъ­ни. Извес­т­ни са и с това, че имат най-мощ­ни­те нев­ро­ток­си­ни от всич­ки отров­ни риби. Те се сек­ре­ти­рат от жле­зи, нами­ра­щи се в осно­ва­та на тех­ни­те ост­ри гръб­нач­ни перки.

Thanks! You've already liked this