Палитрата с емоции на Леонардо ди Каприо

Тези сним­ки показ­ват, че аме­ри­кан­с­ки­ят актьор, носи­те­лят на Зла­тен гло­бус и номи­ни­ран три пъти за Оскар Лео­нар­до Вил­хелм ди Кап­рио е бил изклю­чи­тел­но талан­т­ли­во дете. Още
Thanks! You've already liked this